Regulamin

01. Sklep internetowy KaraokeDzieciom.com będący własnością firmy "PRESTO" z siedzibą w Krakowie,
     os. Hutnicze 4/60 - prowadzi sprzedaż podkładów muzycznych mp3 dostępnych na stronie
     za pośrednictwem sieci Internet.
     Firma działa na podstawie licencji zawartej
z Organizacją Zbiorowego Zarządzania - ZAIKS.

02.  Rejestracja na stronie sklepu jest dobrowolna i bezpłatna. Celem rejestracji jest dostęp do Konta
      Użytkownika, oraz wynikających z tego faktu wielu udogodnień takich jak:
      wgląd do historii zamówień, szybsze zakupy, możliwość ponownego pobierania utworów, możliwość tańszych
      zakupów przy pomocy kuponu, oraz możliwość korzystania ze zniżek w okresach trwania promocji.

03. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.karaokedzieciom.com, jak również telefonicznie pod numerem
      telefonu: +48 792-130-865

04. Po złożeniu zamówienia przez koszyk, jest ono potwierdzane e-mailem a następnie po zaksięgowaniu przelewu
     udostępniane wysyłką na maila podanego w formularzu zamówienia. Pliki muzyczne (mp3 + tekst) można pobrać
     w formie spakowanej poprzez aktywację linku dostępnego w wiadomości zwrotnej.

05. Standardowy czas realizacji zamówienia zależy od formy płatności i czasu w jakim dotrze wpłata na nasze konto:

   - przelewy ON-LINE realizowane są automatycznie za pośrednictwem systemu płatności DotPay.
     Czas realizacji transakcji przy udziale DotPay trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut i dotyczy banków z
     obsługą całodobową. W przypadku zakłóceń spowodowanych np. awarią systemu bankowego biorącego udział
     w transakcji lub innymi czynnikami, na które nasz sklep internetowy nie ma wpływu należy kontaktować się z
    operatorem DotPay - obsługującym płatności. Adres biura : ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków. tel: (+48)
     12-688-26-00


   - tradycyjny przelew realizowany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu.
     Za pośrednictwem sieci Internet przelew dociera najpóźniej w następnym dniu roboczym.
     Zamówienie w tym trybie może być dostarczone ekspresowo w tym samym dniu, zaraz po dostarczeniu
     oryginalnego, bankowego dowodu wpłaty (w pdf).
     Wpłata na poczcie dociera do nas najpóźniej (nawet do pięciu dni).

   - zakup przez SMS Premium. Serwis SMS dostępny jest dla Użytkowników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
     Koszt wysłania SMS pod numer 79955 - wynosi 11, 07 zł we wszystkich sieciach telefonii komórkowej.
     Sklep nie wystawia faktur za usługi SMS Premium. Faktury dla Użytkownika za wysłanie SMS wystawia
     bezpośrednio Operator za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej.
     Opłata za wysłanie SMS pod numery wskazane wyżej nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku.
     Reklamacje związane z płatnościami, błędami powstałymi podczas wysyłki SMS oraz brakiem kodu dostępu
     rozpatruje wyłącznie MOBILTEK - operator pośredniczący w tych płatnościach.

06. Użytkownik składając zamówienie w naszym sklepie przekazuje swoje dane osobowe firmie "PRESTO" mającej
      siedzibę w Krakowie os. Hutnicze 4/60 działającej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
      Regon: 120401708, z pocztą elektroniczną: sklep@karaokedzieciom.com - zwanej 
dalej Administratorem.
      Dane te przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, poprawnej obsługi zamówienia
      oraz 
ewentualnych akcji promocyjnych. 
      Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. 

07. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie
      z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
      - zwane dalej "RODO".
      Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo do wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych.
      Sklep Karaoke Dzieciom dokłada wszelkich starań aby powierzone dane były zabezpieczone zgodnie
      z obowiązującymi przepisami.

08. Użytkownik oświadcza, że przekazane przez niego dane osobowe są  zgodne ze stanem faktycznym, oraz
     że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

09. Użytkownik przed zakupem naszych utworów ma możliwość zapoznania się z ich fragmentami i w przypadku
    pojawiających się wątpliwości powinien zasięgnąć informacji kontaktując się z naszym biurem obsługi
    telefonicznie, lub poprzez pocztę e-mail.

10. Użytkownik dokonując zakupu naszych utworów może samodzielnie i dobrowolnie dokonać wyboru ich wersji.
      Wersje podkładów muzycznych dotyczą linii melodycznej lub zmienionej tonacji. Każda z wersji jest   płatna 
      według podanego cennika. Wyjątek stanowi zakup SMS, gdzie nie pojawia się opcja wyboru tonacji, a cena
      za pojedynczy zakup i pobranie podkładu mp3 wynosi 11,07 zł.

11.  Cennik podany na stronie naszego sklepu nie dotyczy utworów objętych promocją, oraz tańszych zakupów
      czynionych za pośrednictwem wpłaty na kupon.

12. Oznaczenia tonacji i ich zmiany zawsze odnoszą się do fragmentów demo reprezentujących dany utwór.

13. Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że przesłuchał wersję demo zamawianych utworów i nie ma
      zastrzeżeń co do jakości i formy utworów będących przedmiotem zakupu.

14.  Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z cennikiem naszego sklepu oraz niniejszym
      regulaminem i nie wnosi związanych z tym zastrzeżeń.

15. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Utwory są spakowane i dostarczane wraz z tekstami
      w pojedynczych paczkach.

16. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cennika utworów znajdujących się w ofercie,
     przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

17. Sprzedaż promocyjna  odbywa się w ograniczonym czasie i realizacja zamówień następuje tylko w okresie,
     który dotyczy utworów objętych promocją, bądź innych warunków podanych na stronie internetowej.

18. Użytkownik ma prawo do reklamacji w przypadku otrzymania utworów niezgodnych z tymi, które wyszczególnił
      w zamówieniu. Niezgodność wynikająca np.z błędu obsługi sklepu może dotyczyć tytułu utworu, bądź jego
      wersji związanej z tonacją.

19.  Podstawą do reklamacji nie jest plik prawidłowo odtwarzany na sprzęcie komputerowym,  oraz niespełniający
     oczekiwań
kupującego w stosunku do brzmienia oraz rodzaju aranżacji jaka została stworzona przez firmę
     "PRESTO". 
Pobranie pliku mp3 jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

20. Wszelkich informacji na temat poszczególnych utworów włącznie z udostępnieniem krótkich fragmentów
     należy zasięgnąć jeszcze przed zakupem. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
     udostępnionego na stronie www.karaokedzieciom.com

21. Z chwilą aktywacji przycisku potwierdzającego akceptację regulaminu i zawartych w nim warunków sprzedaży
     następuje zawarcie umowy na sprzedaż plików muzycznych oferowanych przez firmę PRESTO na stronie
     www.karaokedzieciom.com . 
Kupujący nie ma podstaw do reklamacji po fakcie zawarcia umowy w następstwie
     której pliki będące plikami elektronicznymi zostaną udostępnione i spełniają wyżej opisane cechy.

22. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez firmę PRESTO w terminie nie dłuższym niż 14 dni
     od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak firma PRESTO zastrzega sobie prawo pozostawienia
     reklamacji
bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona nieprawidłowości wynikających z nieznajomości Regulaminu,
     niezastosowania się
przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco
     na stronie sklepu.

23. Firma "PRESTO" nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie, lub nienależyte wykonanie świadczeń jeżeli
     nastąpiło to w sposób nieumyślny, lub było spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności dostawców
     łączy telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i operatorów telekomunikacyjnych. Ograniczenie to obejmuje
     także odpowiedzialność za zakłócenia spowodowane oprogramowaniem, bądź atakiem wirusów komputerowych.
     W przypadku problemów dotyczących pobierania plików, sklep udziela pomocy po uzyskanym zgłoszeniu na
     adres email: sklep@karaokedzieciom.com

 24. Firma "PRESTO" zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w działalności serwisu spowodowanych
     działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, na które firma "PRESTO" nie ma wpływu. Przerwa w udostępnianiu
     serwisu www.karaokedzieciom.com  może być spowodowana również takimi czynnikami jak: naprawa,
     konserwacja bądź modyfikacja sprzętu lub oprogramowania.

25. UWAGA. Podkłady muzyczne będące w ofercie serwisu www.karaokedzieciom.com po nabyciu nie mogą być
      rozpowszechniane. Jakakolwiek odsprzedaż, wymiana lub inna forma
rozpowszechniania (np. na płytach CD, lub
      w internecie) naszych produkcji jest ZABRONIONA!!! Tego typu postępowanie będzie traktowane jako działanie
      na szkodę Producenta i będzie zgłaszane organom ścigania.

26. Firma "PRESTO" zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, które zaczną obowiązywać od momentu ich
     wdrożenia.

27. Sklep zastrzega sobie możliwość wystąpienia nieumyślnie spowodowanych błędów i pomyłek w publikowanych
     informacjach.

Płatności

U nas możesz w szybki i bezpieczny sposób zapłacić przez Internet korzystając z płatności online.

Karty

Bądź przebojowy

Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach naszego serwisu? Dzięki nam śpiewaj najpopularniejsze przeboje! Zapisz się!

Wasze przeboje

Napisz, których utworów brakuje na naszej stronie.

  • 19 + 3 =